I MIN HATT

TRYCK PÅ BILD FÖR FILMISKT INNEHÅLL  . ELLA LINDSTRÖM RÖST/ TOM KVÈM RÖRELSE

Del av bakgrundfilm till I MIN HATT    pressthepic!

I MIN HATT är ett arbete som närmar sig en konstupplevelse med sina filmer, musik,  sångröst och rörelser. Ett verk som utgår ifrån en vit vägg och därefter lagts lager på lager med film och sceniska lösningar.


Det är ett verk som leker med grundläggande ämnen som tid, tyngd och minnen.  Objekten som används togs på plats, `byggdes in`i verket och fick sina roller och sammanhang. Stegen blir hästen, klädmajoren blir hunden Fido.


Det är en fantasifull föreställning och öppen för tolkningar. Det har en cirkulär ramhandling. Ett totalverk med film, sång/röst, musik, dans och action.

Det är ett arbete som rör sig i vuxenvärlden och i barnvärlden.


I MIN HATT är assisterad av Christer Reveny ( www.christer-reveny.se)


Projektet har stöd av Längmanska Kulturfonden. Borås Stad. Konstnärsnämnden, Sthlm.


I MIN HATT går att visas på platser med filmduk och filmprojektor.


MERA INFO; ta kontakt med tomkvem@gmail.com 


TOM/


BORÅS July 2020


www.tomwork.se-mobile; 070-5877459  mail: tomkvem@gmail.com  tom@tomwork.se